laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

Loại  
19 sản phẩm trong

tủ mang, giá tủ mạng tốt nhất tại Dmart Computer

Trang [1] 2  >> 
 fds
DPT Rack 19'' Systems 10U White - Series 500.
- H.540 x W.550 x D.500 mm
- 01 cửa phủ bằng mica, 01 quạt gió.
- 03 ổ điện.
Giá chỉ : 2.000.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Server 42U White - Series 1000.
- H.2100 x W.600 x D.1000 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 6 ổ điện.
- 02 khay cố định, 01 khay trượt.
Giá chỉ : 8.100.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 06U White - Series 450.
- H.320 x W.550 x D.450 mm
- 01 Cửa được phủ bằng mica.
- 01 quạt gió & 03 ổ điện
Giá chỉ : 1.385.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 15U White - Series 600.
- H.780 x W.580 x D.600 mm
- 01 cửa phủ bằng mica, 01 quạt gió.
- 01 khay cố định, 03 ổ điện.
Giá chỉ : 2.820.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 15U White - Series 800.
- H.780 x W.580 x D.800 mm
- 01 cửa phủ bằng mica, 01 quạt gió.
- 01 khay cố định, 03 ổ điện
Giá chỉ : 3.180.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 20U White - Series 600.
- H.1000 x W.600 x D.600 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió. - 02 khay cố định, 06 ổ điện
Giá chỉ : 3.780.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 20U White - Series 800.
- H.1000 x W.600 x D.800 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió.
- 02 khay cố định, 06 ổ điện
Giá chỉ : 4.120.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 20U White - Series 1000.
- H.1000 x W.600 x D.1000 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió.
- 02 khay cố định, 05 ổ điện.
Giá chỉ : 4.690.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 27U White - Series 600.
- H.1400 x W.600 x D.600 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
- 02 khay cố định.
Giá chỉ : 4.960.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 27U White - Series 800.
- H.1400 x W.600 x D.800 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
- 02 khay cố định, 01 khay trượt
Giá chỉ : 5.700.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 27U White - Series 1000.
- H.1400 x W.600 x D.1000 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
- 02 khay cố định, 01 khay trượt.
Giá chỉ : 6.420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 32U White - Series 600.
- H.1600 x W.600 x D.600 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
- 02 khay cố định.
Giá chỉ : 6.420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 32U White - Series 800.
- H.1600 x W.600 x D.800 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
- 02 khay cố định, 01 khay trượt.
Giá chỉ : 6.910.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Server 32U White - Series 1000.
- H.1600 x W.600 x D.1000 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
- 02 khay cố định, 01 khay trượt
Giá chỉ : 7.200.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
 fds
DPT Rack 19'' Systems 36U White - Series 600.
- H.1800 x W.600 x D.600 mm
- 04 cửa mở bốn bên, 03 quạt, 6 ổ điện.
- 02 khay cố định.
Giá chỉ : 6.700.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes

Siêu thị Laptop, laptop giá rẻ, giá laptop, pin laptop

Trang [1] 2  >>