laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!
Thương hiệu - Hãng sản xuất
Tốc độ máy : ≥ 1.50Ghz
CPU : Intel Core i3
Drive : DVD±RW
Cổng USB : 3 x USB 2.0 port


Không có kết quả tìm kiếm

Tốc độ máyCPUDrive
Cổng USB