laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!
Thương hiệu - Hãng sản xuất
Graphic : AMD Radeon HD
Bộ nhớ RAM : ≥ 2GB
Camera : Có Camera
Cổng đọc Card : Có cổng đọc card


Không có kết quả tìm kiếm

GraphicBộ nhớ RAMCamera
Cổng đọc Card