laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

Tốc độ VGAChipsetDung lượng RAM
Loại RAMKhe cắm 
148 sản phẩm trong

Card màn hình - Video card, Carh hình, card máy tính, card video, card chơi game, video card

Trang [1] 2 3 4  >> 
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 960 | 1177 MHz Core Clock | Cuda core: 1024
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128 bit | 2GB DDR5 7012 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.1 & OpenGL 4.3
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) Dual-link DVI, 2*HDM 2.0, 2*Dis
Giá chỉ : 5.250.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GT730 | 902 MHz Core Clock | Cuda core: 384
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128 bit | 2G DDR3 5010 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4
"Display output
(Cổng xuất tín hiệu)" DVI + HDMI mini
"Display support
Giá chỉ : 1.740.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX750 | 1033 MHz Core Clock | Cuda core: 512
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128bit | 1GB DDR5 5000 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.2& OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x Mini HDMI
Display suppor
Giá chỉ : 2.600.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 7501033 MHz Core Clock | Cuda core: 512
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128bit | 2GB DDR5 5000 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.2 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x Mini HDMI
Display suppor
Giá chỉ : 2.810.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 960 AMP | 1266 MHz Core Clock | Cuda core: 1024
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128 bit | 2GB DDR5 7012 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.1 & OpenGL 4.3
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x HDMI, 1 x Displa
Giá chỉ : 5.700.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 770 STD | 1059 MHz Core Clock | Cuda core: 1536
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 256 bit | 2GB DDR5 7010 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.1 & OpenGL 4.3
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x HDMI, 1 x Displa
Giá chỉ : 7.680.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 780 AMP | 1066 MHz Core Clock | Cuda core: 2308
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 384 bit | 3GB DDR5 6208 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.1 & OpenGL 4.3
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x HDMI, 1 x Displ
Giá chỉ : 8.350.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 970 | 1076 MHz Core Clock | Cuda core: 1664
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 256 bit | 4GB DDR5 7010 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI-l , 1x HDMI, 1 x Display P
Giá chỉ : 9.400.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 970 | 1102 MHz Core Clock | Cuda core: 1664
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 256 bit | 4GB DDR5 7046 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI-l , 1x HDMI, 1 x Display P
Giá chỉ : 10.100.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 970 | 1203 MHz Core Clock | Cuda core: 1664
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 256 bit | 4GB DDR5 7200Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI-l , 1x HDMI, 1 x Display Po
Giá chỉ : 11.100.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA 980AMP! | 1202 MHz Core Clock | Cuda core: 2048
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 256 bit | 4GB DDR5 7046 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4 SLI 3 ways support
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI-l , 1x
Giá chỉ : 15.350.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIAGTX 980 Extreme Edition | 1202 MHz Core Clock | Cuda core: 2048
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 256 bit | 4GB DDR5 7046 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4 SLI 3 ways support
Display output
(Cổng xuất tín hiệu)
Giá chỉ : 16.500.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 750TI | 1033 MHz Core Clock | Cuda core: 640
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128 bit | 1GB DDR5 5400 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.2 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x Mini HDMI
Display s
Giá chỉ : 3.250.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 750TI | 1033 MHz Core Clock | Cuda core: 640
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 128 bit | 2GB DDR5 5400 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 11.2 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x Mini HDMI
Display s
Giá chỉ : 3.350.000 VND
Bảo hành : 48T
 fds
logo ZOTAC
GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) NVIDIA GTX 660 | 993 MHz Core Clock | Cuda core: 960
Memory (Bộ nhớ đồ hoạ) 192 bit | 2GB DDR5 6008 Mhz
3D API (hàm đồ họa 3D) DirectX 12 & OpenGL 4.4
Display output
(Cổng xuất tín hiệu) 2x DVI, 1x Mini HDMI
Display suppor
Giá chỉ : 3.850.000 VND
Bảo hành : 48T

Siêu thị Laptop, laptop giá rẻ, giá laptop, pin laptop

Trang [1] 2 3 4  >>