laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

175 sản phẩm trong

Camera giám sát các hãng

Trang [1] 2 3 4  >> 
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY CMOS 1.5 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x960 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(3
Giá chỉ : 1.070.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/2.5" SONY IMX CMOS 2.0 Megapixel
Chuẩn hình ảnh H264 (PAL/NTSC)
Độ phân giải FULL HD (1920x1080 )
Điểm ảnh Main Stream: 1080p (1920x1080) - 25f/s Sub Stream: D1 (704x576) - 25f/s
Chế độ ghi hì
Giá chỉ : 2.350.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh: 1/4" AR CMOS 1.3 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x 720 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(3
Giá chỉ : 920.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" AR CMOS 1.3 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x 720 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(37
Giá chỉ : 1.150.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" AR CMOS 1.3 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x 720 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(37
Giá chỉ : 970.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" AR CMOS 1.3 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x 720 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(37
Giá chỉ : 920.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY CMOS 2.0 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x 1080 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8m
Giá chỉ : 1.150.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY CMOS 1.5 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x960 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(
Giá chỉ : 985.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh: 1/4" SONY CMOS 1.5 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x960 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(
Giá chỉ : 1.050.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY CMOS 1.5 Megapixel
Độ phân giải HD (1280 x960 )
Ở chế độ mầu 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ở chế độ đen trắng 0.001Lux/F1.2 , 0 Lux ở chế độ hồng ngoại
Ống kính quan sát 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(3
Giá chỉ : 1.220.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
ảnh 1/4" AR CMOS 1.0 Megapixel
Chuẩn hình ảnh H264 (PAL/NTSC)
Độ phân giải HD (1280 x 720 )
Điểm ảnh Main Stream: HD (1280x720) - 25f/s Sub Stream: D1 (704x576) - 25f/s
Chế độ ghi hình HD 720. Ghi liên tục
Giá chỉ : 1.450.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY CMOS 1.3 Megapixel
Chuẩn hình ảnh H264 (PAL/NTSC)
Độ phân giải HD (1280 x 960 )
Điểm ảnh Main Stream: 960p (1280x960) - 25f/s 720p (1280x720) - 25f/s
Giá chỉ : 1.990.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/2.5" SONY IMX CMOS 2.0 Megapixel
Chuẩn hình ảnh H264 (PAL/NTSC)
Độ phân giải FULL HD (1920x1080 )
Điểm ảnh Main Stream: 1080p (1920x1080) - 25f/s Sub Stream: D1 (704x576) - 25f/s
Chế độ ghi h
Giá chỉ : 2.490.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/4" AR CMOS 1.0 Megapixel
Chuẩn hình ảnh H264 (PAL/NTSC)
Độ phân giải HD (1280 x 720 )
Điểm ảnh Main Stream: HD (1280x720) - 25f/s Sub Stream: D1 (704x576) - 25f/s
Chế độ ghi hình HD 720
Giá chỉ : 1.650.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T
 fds
Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY CMOS 1.3 Megapixel
Chuẩn hình ảnh H264 (PAL/NTSC)
Độ phân giải HD (1280 x 960 )
Điểm ảnh Main Stream: 960p (1280x960) - 25f/s 720p (1280x720) - 25f/s
Giá chỉ : 2.190.000 VND
Kho hàng : yes
Bảo hành : 24T

Siêu thị Laptop, laptop giá rẻ, giá laptop, pin laptop

Trang [1] 2 3 4  >>