laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

9 sản phẩm trong

Angten Khuyếch đại

 fds
logo D-Link
- 8dBi Gain Omni-directional Antenna. Range at 1 Mbps : 1Km(FCC), 800m(ETSI);
Range at 11 Mbps :300m(FCC), 200m(ETSI).
- 2.4GHz Frequency Range for 802.11 b/g Applications.Best for Point to Multi-Point
Bridging.Water Proof for Outdoor Applicatio
Giá chỉ : 2.552.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo D-Link
Directional Antenna Indoor/ Outdoor
- 8.5 dBi gain, Pico-Cell Patch Antenna, 30cm Pigtail Cable with N Jack Connector,
300cm Extension Cable with RP-SMA Plug Connector, Mounting Kit = Wall, Pole , Surge
Protector Included
- HPBW = Horizontal 70-
Giá chỉ : 1.852.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo D-Link
Omni-directional Antenna
- 12 dBi gain, Yagi Antenna, 30cm Pigtail Cable with N Jack Connector, 0.5-metre
Extension Cable with RP-SMA Plug, Mounting Kit = Wall, Pole , Surge Protector Included*
HPBW = Horizontal 50-degress, Vertical 50-degrees
Giá chỉ : 1.962.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo D-Link
Directional Antenna
- 21 dBi High signal Gain Directional Outdoor Antenna.
Range at 1 Mbps : 1Km; Range at 11 Mbps :300m.
- 2.4GHz Frequency Range. Directional Orientation for Precise Wireless Signals .
Weatherproof & Corrosion Resistant
Giá chỉ : 5.392.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo TP-link
2.4GHz 5dBi Indoor Omni-directional Antenna, RP-SMA Male connector, No cradle
Giá chỉ : 175.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo TP-link
2.4GHz 6dBi (trong nh) Indoor Desktop Directional Antenna, cable di =1.3m, RP-SMA connector
Giá chỉ : 385.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo TP-link
2.4GHz 9dBi (ngoài trời) Outdoor Directional Panel Antenna, cable dài =1m, RP-SMA connector
Giá chỉ : 487.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo TP-link
2.4GHz 14dBi Outdoor Yagi-directional Antenna (Ăng-ten đẳng hướng), SMA connector
Giá chỉ : 1.680.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo D-Link
Omni-directional Antenna
- 7 dBi Omni-Directional Antenna trong nhà.
- Phạm vi 1 Mbps: 50m, Range 11 Mbps: 20m.
- Dải tần số 2.4GHz - 2.5GHz. Tiếp nhận tín hiệu mạnh mẽ. Làm việc với Hầu như
Bất kỳ Tương thích chuẩn 802.11b / g thiết bị với một
Giá chỉ : 1.132.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 36T

Siêu thị Laptop, laptop giá rẻ, giá laptop, pin laptop