laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!
Thương hiệu - Hãng sản xuất
Dòng sản phẩm laptop : Laptop Asus X Series
HDD : ≥ 500GB
CPU : Intel Core i3
Tốc độ máy : ≥ 2.40Ghz
Bộ nhớ RAM : ≥ 2GB
Chuột : TouchPad
Cổng USB : 3 x USB 2.0 port
Camera : Có Camera


Không có kết quả tìm kiếm

Dòng sản phẩm laptopHDDCPU
Tốc độ máyBộ nhớ RAMChuột
Cổng USBCamera