laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!
Thương hiệu - Hãng sản xuất
Dòng sản phẩm laptop : Laptop Asus Eee PC
HDD : ≥ 250GB
Hệ điều hành : Windows 7 Starter
Chuột : TouchPad
Cổng USB : 3 x USB 2.0 port
Battery : 6 cell


Không có kết quả tìm kiếm

Dòng sản phẩm laptopHDDHệ điều hành
ChuộtCổng USBBattery