laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!
Thương hiệu - Hãng sản xuất
CPU : Intel Core i7
Cổng đọc Card : Có cổng đọc card
Camera : Có Camera
Battery : 6 cell


Không có kết quả tìm kiếm

CPUCổng đọc CardCamera
Battery