laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!
Thương hiệu - Hãng sản xuất
HP
HP (20)
 
Tìm theo giá
Điện thế sử dụng(V) : 10.8 V
Loại pin
Thời gian sử dụng
- 2.5 giờ (1)
- 4.0 giờ (7)
- 4.5 giờ (1)
Dung lượng(mAh)
- 4400 mAh (2)
- 4800mAh (15)
- 8800 mAh (1)

Loại pinThời gian sử dụngDung lượng(mAh)
Điện thế sử dụng(V)  
20 sản phẩm trong

HP: Điện thế sử dụng(V) 10.8 V,

Trang [1] 2  >> 
 fds
logo HP
Mã Pin: 2133
Đời máy: ▪ HP MINI: 210,2133, 2140
Dung lượng:10.8V - 5500mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: 2133
Đời máy: ▪ HP MINI: 210,2133, 2140
Dung lượng:10.8V - 5500mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 579.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: 6520s
Đời máy: Business Notebook: 6520S, 6530s, 6531s, 6535S
▪ HP: 540,HP 541, Compaq 510
Dung lượng:10.8v 4800mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 550.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: DV3000
Đời máy: ▪ HP: DV3000,DV3100,DV3500,DV3600
Dung lượng:4800 mAh
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: NC4200
Đời máy: ▪ HP: Nc4200, Tc4200
Dung lượng:10.8v 4400mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: DV1000
Đời máy: ▪ HP Pavilion: ZE2000T, ZE2000Z,M2000 Series
▪ HP Presario: DV1000,M2001AP,C300,C500
Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: DV2000H
Đời máy: ▪ HP Pavilion DV: DV2000, DV2100, DV2200,DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800.
▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300,DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, D
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: DV2000
Đời máy: ▪ HP Pavilion DV: DV2000, DV2100, DV2200,DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800.
▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300,DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, DV
Giá chỉ : 820.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: NC6000
Đời máy: HP Compaq Business : NC6000, NC8000, NX5000
▪ HP Compaq mobile workstation: NW8000
Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: NC6100
Đời máy: ▪ Compaq NC:Nc6100, Nc6105, Nc6110, Nc6115,
Nc6120, NC6200, NC6220, NC6230,NC6310,NC6320
▪ Compag NX: Nx6100, X6105, Nx6110, Nx6115, Nx6120,
Nx6125,NC6710P,6910P
Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
Cells:
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: NC2400
Đời máy: HP COMPAQ Business : 2400 Series, 2510p
Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: DV4
Đời máy: HP Pavilion: Dv4, Dv4-1000, CQ 40
▪ HP Pavilion: Dv5, Dv5t, Dv5z, Dv5t-1000, Dv5-1002, Dv5-1010, Dv5-1020, Dv5-1030
Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
Cells: 6 Cells
Giá chỉ : 420.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã Pin: 4230S
Đời máy: HP Probook 4230S,4232S
Dung lượng: 10.8V,4800 mAh Li-ion
Cells: 6 cells
Giá chỉ : 520.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th
 fds
logo HP
Mã pin : Pro 4330S
Đời máy : probook 4330,4430
Dung lượng : 10.8v-4800mAh
Cells : 6 cell
Giá chỉ : 440.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 6T
 fds
logo HP
Mã Pin : DM1
Đời máy : HP DM1
Dung lượng " 10.8V - 4800mAh li-ion
Cells : 6cell
Giá chỉ : 620.000 VND

► Miễn phí vận chuyển                        

► Hình thức thanh toán

 ► Thông tin liên hệ

 

Kho hàng : yes
Bảo hành : 9th

Siêu thị Laptop, laptop giá rẻ, giá laptop, pin laptop

Trang [1] 2  >>