laptop gia re
Leading Online Service
  • Đăng ký Tạo mới một tài khoản
  • Đăng nhập Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Liên hệ Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

Công suất(VA)  
9 sản phẩm trong

POWERBANK:

 fds
logo POWERBANK
Technology Line Interactive with Smart Microprocessor Control
Capacity 2000VA/1200W
Recharge time 4 Hours to 90% After Complete Discharge
Power Input AC 120 V- 230V , 50/60 Hz Auto-Sensing
Power Output 120 or 230VAC +/-10%, 50/60Hz +/- 1 Hz
Giá chỉ : 3.988.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
echnology Line Interactive with Smart Microprocessor Control
Capacity 1500VA/900W
Recharge time 4 Hours to 90% After Complete Discharge
Power Input AC 120 V- 230V , 50/60 Hz Auto-Sensing
Power Output 120 or 230VAC +/-10%, 50/60Hz +/- 1 Hz
C
Giá chỉ : 3.288.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
Technology Line Interactive with Smart Microprocessor Control
Capacity 750VA/375W
Recharge time 4 Hours to 90% After Complete Discharge
Power Input AC 120 V- 230V , 50/60 Hz Auto-Sensing
Power Output 120 or 230VAC +/-10%, 50/60Hz +/-0.5Hz
C
Giá chỉ : 1.143.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
POWERBANK UPS MO-3000
Giá chỉ : 14.971.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
Technology On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Capacity 1KVA /700W
Battery 12V/ 7Ah x 3pcs
Recharge time 5 Hours to 90% of full capacity after full load Discharge
Power Input AC 110 V- 300V , 50/60 Hz +/-8%
Power Output 120
Giá chỉ : 6.879.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
Technology On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Capacity 2KVA /1.4KW
Battery 12V/ 7Ah x 8pcs
Recharge time 5 Hours to 90% of full capacity after full load Discharge
Power Input AC 110 V- 300V , 50/60 Hz +/-8%
Power Output 12
Giá chỉ : 16.863.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
Technology Line Interactive with Smart Microprocessor Control
Capacity 600VA/300 W
Recharge time 4 Hours to 90% After Complete Discharge
Power Input AC 120 V- 230V , 50/60 Hz Auto-Sensing
Power Output 120 or 230VAC +/-10%, 50/60Hz +/-0.5Hz
Giá chỉ : 1.180.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
Technology Line Interactive with Smart Microprocessor Control
Capacity 1000VA/500W
Recharge time 4 Hours to 90% After Complete Discharge
Power Input AC 120 V- 230V , 50/60 Hz Auto-Sensing
Power Output 120 or 230VAC +/-10%, 50/60Hz +/-0.5Hz
Giá chỉ : 1.982.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T
 fds
logo POWERBANK
Technology Line Interactive with Smart Microprocessor Control
Capacity 1200VA/600W
Recharge time 4 Hours to 90% After Complete Discharge
Power Input AC 120 V- 230V , 50/60 Hz Auto-Sensing
Power Output 120 or 230VAC +/-10%, 50/60Hz +/-0.5Hz
Giá chỉ : 2.542.000 VND
Kho hàng : Yes
Bảo hành : 36T

Siêu thị Laptop, laptop giá rẻ, giá laptop, pin laptop